Кондратова В.В., Калашнікова О.В. Чарівний світ мистецтва. Зошит з мистецтва для учнів 1 класу. – Кіровоград: Видавництво КОІППО імені Василя Сухомлинського, 2011 – 76 с.

Зошит призначений для роботи з учнями на уроках з предмету «Мистецтво» в 1 класі. Він розроблений згідно з чинною програмою для початкової школи «Мистецтво» відповідно до нового Державного стандарту початкової загальної освіти.

Його рекомендовано до використання в загальноосвітніх навчальних закладах за рішенням комісії з дисциплін художньо-естетичного циклу Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (протокол № 4 від 28 жовтня 2010 року).

Кондратова В.В., Шлєєнкова Т.М., Агєєва О.В. Абетка з образотворчого мистецтва. Альбом з образотворчого мистецтва для 1 класу. – Х: Весна, 2012

Мета альбому «Абетка з образотворчого мистецтва» – ввести школярів у світ творчості, дати можливість навчитися оцінювати красу природи, бачити кольорове та пластичне багатство дійсності, отримувати естетичну насолоду від творів образотворчого мистецтва, проявити самостійні творчі сили; принести дітям першу творчу радість; сформувати та розвинути в них систему знань з основ образотворчої грамоти та цілісного художнього бачення світу; ознайомити з видами та жанрами образотворчого мистецтва, прилучити до скарбів художньої культури (ознайомити з художніми традиціями рідного краю та деякими осередками народних художніх промислів України); сприяти оволодінню школярами ключовими компетентностями, які передбачають їх особистісно-соціальний та інтелектуальний розвиток, формуються на міжпредметній основі та є інтегрованим результатом предметних і міжпредметних компетенцій; виховувати в них естетичні смаки та ідеали.

Кондратова В.В., Калашнікова О.В. Викладання мистецтва в 1 класі: Навчально-методичний посібник. – Кіровоград: Видавництво обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського, 2011. – 128 с.

Посібник створено відповідно до нової програми з предмету «Мистецтво», рекомендованої Міністерством освіти і науки України. Його рекомендовано до використання в загальноосвітніх навчальних закладах за рішенням комісії з дисциплін художньо-естетичного циклу Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (протокол № 4 від 28 жовтня 2010 року).

У навчально-методичному посібнику вміщено методичні рекомендації щодо проведення уроків мистецтва в 1 класі; розкрито стандартні та нестандартні типи уроків, форми та методи діяльності учнів на уроках; подано приклади застосування інноваційних мистецько-педагогічних технологій на уроках; наводиться орієнтовна тематична структура курсу «Мистецтво» (1 клас. Абетка мистецтв); пропонуються плани-конспекти уроків для 1 класу.

Матеріали, наведені в цьому посібнику, зокрема плани-конспекти уроків, можуть використовуватися вчителем на власний розсуд (повністю або частково) з урахуванням індивідуальних особливостей учнів, умов проведення уроків тощо. Вчитель може застосовувати творчий підхід, дещо змінюючи наведений нами матеріал, доповнюючи його власними розробками.

До посібника додається робочий зошит з мистецтва «Чарівний світ мистецтва».

Видання адресоване вчителям предметів художньо-естетичного циклу загальноосвітніх навчальних закладів.

Кондратова В.В, Попова Л.М.Розвиток творчих здібностей учнів на уроках образотворчого мистецтва: Навчально-методичний посібник. – Кіровоград: Видавництво обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського, 2012.-32 с.

Посібник створено відповідно до програми «Образотворче мистецтво» рекомендованої Міністерством освіти і науки України. У ньому узагальнено досвід роботи вчителя вищої категорії, вчителя-методиста з образотворчого мистецтва та художньої культури Знам'янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3, керівника гуртка образотворчого мистецтва «Колорит» Попової Л.М.; вміщено методичні поради щодо розвитку в учнів художньо-творчих здібностей; подано приклади застосування інноваційних мистецько-педагогічних технологій на уроках; пропонуються плани-конспекти уроків образотворчого мистецтва та художньої культури. Видання адресоване вчителям та керівникам гуртків образотворчого мистецтва загальноосвітніх навчальних закладів.

Кашуба Л.В. Програма «Цікава економіка» (2-4 класи). Програми курсів за вибором для загальноосвітніх навчальних закладів. Варіативна складова Базового навчального плану. Книга 3 / Упорядники : Г. Ф. Древаль, Л. Ф. Щербакова, А. В. Лотоцька. – Тернопіль : Мандрівець, 2012. – С. 68-83.

Програма «Цікава економіка» схвалена комісією з педагогіки та методики початкового навчання Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та рекомендована до використання у навчальному процесі 2-4 класів загальноосвітніх закладів

Програма «Цікава економіка» варіативної складової з початкових основ економічних знань розроблена відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти (2012) та ґрунтується на положеннях Концепції загальної середньої освіти. Це перший етап цілісного проекту економічної освіти в Україні. Метою навчання економіки в початкових класах є сприяння формуванню в учнів потреби у пізнанні світу і людини в ньому як біологічної та соціальної істоти; формуванню економічного мислення і виховання культури поведінки в умовах ринкового суспільства; засвоєнню духовних цінностей у різноманітних сферах.

Жихарєва О.М., Кашуба Л.В., Романушко О.М. Цікава економіка. 2 клас: Навчальний посібник. – Тернопіль : Мандрівець, 2012. – 64 с.: іл.

Посібник може бути використаний учителями початкових класів як на уроках варіативної складової Базового навчального плану так і на інтегрованих уроках розвитку зв’язного мовлення, економіки, логіки, математики, природознавства, мови, літератури з метою реалізації змісту освітньої галузі «Природознавства», «Математики», «Мови і літератури» Державного стандарту початкової загальної освіти.

Видання рекомендоване учням 2 класів загальноосвітніх шкіл.

Кашуба Л.В. Цікава економіка. 3 клас: Навчальний посібник. – Тернопіль : Мандрівець, 2012. – 80 с.: іл.

Навчальний посібник для учнів 3 класу «Цікава економіка» дбає про їх особистий розвиток: свободи і вільного вибору себе, свого світогляду, дій, учинків, позицій, самостійності й особистої відповідальності, саморозвитку і саморегуляції. Матеріал посібника для третьокласників з навчального комплекту структурований з дотриманням методики навчання і поданий у певній послідовності (в одному посібнику і теоретичний матеріал, і зошит для виконання практичних завдань) – відповідно до специфічних завдань, виконання яких забезпечує наступність, послідовність, доступність, системність у формуванні економічних понять та розвитку всіх видів мовленнєвої діяльності людини. Система практичних вправ і знань навчального комплекту є базовою для засвоювання економічних понять та термінів, розвитку зв’язного мовлення, що забезпечує пізнавальний і особистісний розвиток дитини, а також легку адаптацію до нового соціального статусу.

Видання рекомендоване учням 3 класу загальноосвітніх шкіл.


Почитаймо разом: Навчальний посібник для учнів 1 класу / За ред. канд. пед. наук, доц. каф. методик поч. навч. КДПУ ім. В. Винниченка О.О. Горської. - Х.: ФОП Співак В.Л., 2013. - 48 с.

/Files/images/333333333.jpg


Посібник містить твори видатного педагога сучасності В.О. Сухомлинського та завдання до них. Він може бути використаний на уроках позакласного читання, розвитку звязного мовлення, в позаурочний час та для роботи в"Центрах читання" вчителями, які працюють за особистісно орієнтованою програмою "Крок за кроком".

Почитаймо разом: Навчальний посібник для учнів 2 класу / За ред. канд. пед. наук, доц. каф. методик поч. навч. КДПУ ім. В. Винниченка О.О. Горської. - Х.: ФОП Співак В.Л., 2013. - 64 с.

/Files/images/222222222.jpg

Почитаймо разом: Навчальний посібник для учнів 3 класу / За ред. канд. пед. наук, доц. каф. методик поч. навч. КДПУ ім. В. Винниченка О.О. Горської. - Х.: ФОП Співак В.Л., 2013. - 64 с.

/Files/images/44444444444449.jpg

Почитаймо разом: Навчальний посібник для учнів 4 класу / За ред. канд. пед. наук, доц. каф. методик поч. навч. КДПУ ім. В. Винниченка О.О. Горської. - Х.: ФОП Співак В.Л., 2013. - 64 с.

/Files/images/44444444441.jpg

Виховання ціннісного ставлення до людини у молодших школярів. Частина 2./упоряд. О.П. Третяк.-Х.: Вид. група "Основа", 2013. - 123, [5] с.

/Files/images/вихованя5.jpg

У посібнику запропоновано вашій увазі конспекти уроків і виховних занять, розробки тренінгів, спрямовані на виховання в молодших школярів гуманістичного світогляду, формування в учнів усвідомлення людини як найвищої цінності та ціннісного ставлення як до самого себе, так і до оточуючих.

Виховання ціннісного ставлення до людини у молодших школярів. Частина 1. - Х.: Вид. група "Основа", 2013. - 159, [1] с.

/Files/images/астина 1 3.jpg

У посібнику пропонуються авторська програма, сучасні методики, розробки уроків і виховних занять, тренінги, допоміжні матеріали, спрямовані на виховання у молодших школярів гуманістичного світогляду, визнання людини найвищою цінністю та вихованню ціннісного ставлення до неї.

Кiлькiсть переглядiв: 563