• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Методичні формування

Засідання творчої групи з проблеми «Компетентнісний підхід до викладання освітньої галузі «Математика» у початковій школі»

20 березня 2019 року на базі комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» відбулося перше засідання обласної творчої групи вчителів початкових класів з проблеми «Компетентнісний підхід до викладання освітньої галузі «Математика» у початковій школі».

Відкрила засідання керівник творчої групи Олена Георгіївна Чернецька, старший викладач кафедри дошкільної та початкової освіти КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського». Вона звернула увагу на важливість компетентнісного підходу у навчанні математики, ознайомила із нормативним та методичним забезпеченням викладання математичної освітньої галузі у початковій школі у площині реалізації ідей концепції «Нова українська школа».

Учасникам групи були запропоновані для огляду та обговорення навчально-методичні матеріали для учнів 1 класу, які навчаються за новим Державним стандартом.

Старший викладач кафедри теорії та методики середньої освіти, кандидат педагогічних наук Скрипка Г.В. наголосила на актуальності створення інформаційно-навчального середовища та розкрила можливості організації нового освітнього середовища з використанням ІТ-технологій, мультимедійних засобів навчання під час вивчення предметів природничо-математичної галузі.

Зі своїм поглядом на вирішення проблеми компетентнісного підходу до викладання математики поділились члени творчої групи.

Зокрема, учитель початкових класів КЗ «НВО «ЗНЗ І-ІІІ ст. № 20 – ДЮЦ «Сузір’я» Кіровоградської міської ради Стукаленко О.П. ознайомила із практичним застосуванням схем під час розв’язання різних типів текстових задач і рівнянь, окреслила переваги їх використання на уроках. Запропонувала для розгляду посібники з математики для учнів 1-4 класів, які навчаються за системою розвивального навчання Д. Б. Ельконіна, В. В. Давидова.

На запит учителів творчої групи вчитель Кіровоградського колегіуму Агеєнко О.С. під час практичної діяльності продемонструвала алгоритм ділення багатоцифрового числа на багатоцифрове методом округлення.

Учасник творчої групи, учитель початкових класів ЗШ І-ІІІ ст. № 29 Кіровоградської міської ради Мальована Л.М. звернула увагу на використання технології «Мнемотехніка» як інструменту створення асоціативних зв’язків для запам’ятовування та відтворення інформації.

А також досвідом своєї роботи поділились: Турлюн О.В. (ЗШ І ст. № 37 Кіровоградської міської ради, «Практичне використання ІКТ-технологій на уроках математики»), Кашпуровська Н. М. (КЗ «НВО «ЗНЗ І-ІІІ ст. № 16 – ДЮЦ «Лідер», інтеграція освітнього процесу як чинник розвитку пізнавальної активності молодшого школяра) та інші члени групи.

Під час активного обговорення представлених навчально-методичних матеріалів і висвітлених тем учителі початкових класів відзначили, що важливим також є доцільне використання мобільних пристроїв у інформаційно-навчальному середовищі та впровадження інноваційних технологій. Лише за такої умови учитель початкових класів зможе досягнути належного рівня компетентнісного підходу до викладання та розкрити творчі здібності молодших школярів, підвищити рівень їх освіченості.

По завершенні засідання творчої групи педагоги області наголосили на практичній спрямованості отриманої інформації та окреслили плани щодо подальшої роботи.

Інформацію підготувала старший викладач кафедри дошкільної та початкової освіти Чернецька О.Г.

Засідання обласної творчої групи вчителів початкових класів

04 березня 2019 року на базі комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» відбулося засідання обласної творчої групи вчителів початкових класів з проблеми «Формування предметних компетентностей учнів у процесі реалізації вимог Державного стандарту початкової загальної освіти» (керівник Тіхонова Н.Г.).

На засіданні розглядалися такі питання:

• інноваційні технології в початковій школі: стратегії якісної освіти;

• формування предметних компетентностей у молодших школярів на уроках у початкових класах.

Відкрила засідання керівник творчої групи Наталія Георгіївна Тіхонова, старший викладач кафедри дошкільної та початкової освіти КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», кандидат педагогічних наук. Вона наголосила на актуальності представленої теми, важливості розуміння шляхів її реалізації та ефективності впровадження в освітньому процесі початкової школи в умовах реформування шкільної освіти.

Зі своїм поглядом на вирішення проблеми формування предметних компетентностей в учнів початкових класів під час викладання навчальних предметів поділилися члени творчої групи: Лисенко О.І., Дмитрієва С.А. («Кейс-технології в початкових класах в умовах реалізації Концепції «Нова українська школа»), Григораш Н.В. («Застосування скрайбінгу у Новій українській школі»), Деменковець Л.С. («Сторітелінг як метод навчання в початковій школі та ефективний варіант неформального навчання»), Врадій Т.А. («Лепбук як засіб формування предметних компетентностей у молодших школярів»), Дар’єва І.І. («Пошукові таблиці як один із засобів розвитку пошукової діяльності учнів на уроках читання»).

Під час активного обговорення представлених навчально-методичних матеріалів учителі початкових класів зазначили, що важливим є доцільне впровадження інноваційних технологій. Лише за такої умови учитель початкових класів досягне належного рівня освіченості у молодших школярів та розкриє їхні розумові та творчі здібності.

З метою підвищення професійного рівня учасники творчої групи взяли участь у «круглому столі», під час якого обмінялися досвідом роботи з упровадження різних інноваційних технологій на уроках у початковій школі й удосконалили свої вміння через виконання практичних вправ. На думку педагогічних працівників, формування предметних компетентностей у молодших школярів базується на основі інтеграції, критичного мислення, педагогіці партнерства. Саме такий підхід в освітньому процесі початкової школи сприятиме різнобічному розвиткові особистості дитини та її світоглядних орієнтацій, необхідних для розв’язання життєвих проблем.

По завершенні засідання творчої групи педагоги області відзначили актуальність висвітленої проблематики, наголосили на практичній спрямованості отриманої інформації та окреслили плани щодо подальшої роботи.

Інформацію підготувала старший викладач кафедри дошкільної та початкової освіти, кандидат педагогічних наук Тіхонова Н.Г.

Засідання обласної творчої групи вихователів закладів дошкільної освіти

Мистецтво повинне бути джерелом пізнання світу почуттів. Це правило естетичного виховання особливо важливе в пізнанні живопису і образотворчого мистецтва взагалі. В.О.Сухомлинський

Дошкільна ланка реалізує право людини на отримання такої освіти, яка б відповідала здібностям, інтересам, нахилам дитини й дбала про її максимальний розвиток одразу після народження.

На сучасному етапі все очевиднішим стає те, що «традиційна освіта», орієнтована на передачу знань, умінь і навичок, не задовольняє потреби молодого покоління. З одного боку, інформаційна революція призвела до всеохоплюючої демократизації творчості, відколи нові інструменти для взаємного обміну знаннями і поширення ідей стали доступними для мільйонів людей. З іншого боку, та сама інформаційна революція так швидко змінює довколишній світ, що стандартні методи й інструкції часто вже просто не діють і їх не застосовують. Саме тому, проблема інноваційних методів навчання і виховання є найбільш актуальною в сьогоденні.

Причинами нововведень, тобто інновацій, у дошкільній ланці освіти є необхідність вести активний пошук шляхів розв’язання проблем, наявних у дошкільній освіті; бажання не зупинятися на досягнутому; прагнення педагогічних колективів підвищити якість освітніх послуг, урізноманітнити їх, задовольняючи зростаючі запити батьків. Тому маємо визначити стратегічні пріоритети розвитку дошкільної освіти, шляхи їх реалізації, скерувати педагогічну спільноту до реалізації ціннісних пріоритетів особистості, суспільства, держави, регіону на засадах європейських вимірів якості освіти.

Одним із пріоритетних напрямів навчально-мовленнєвої та художньо-продуктивної діяльності закладу дошкільної освіти є формування в дітей зв’язного мовлення, естетичного бачення, уміння самостійно складати різного типу розповіді. Дослідженням цих питань займаються такі науковці, як А. Богуш, Н. Гавриш, О. Білан, Л. Шелестова. Досягнення творчого рівня розвитку особистості можна вважати найвищим результатом будь-якої педагогічної технології.

Узагальнення поглядів сучасних науковців, аналізу дослідницьких джерел щодо природи зв’язного мовлення, її механізмів, процесу становлення, взаємозв’язку між структурою мовлення та його змістом дозволяє говорити про ефективність використання творів живопису художників як засобу розвитку зв’язного мовлення дітей старшого дошкільного віку. Працюючи відповідно до Базового компонента дошкільної освіти (освітня лінія «Дитина у світі культури») вихователь має сформувати художньо-продуктивну компетенцію дошкільників, виховати ціннісне ставлення до мистецтва. За державним стандартом дошкільної освіти результатами освітньої роботи є те, що дитина старшого дошкільного віку «…називає прізвища, твори улюблених вітчизняних та зарубіжних митців, пригадує їх зміст, порівнює твори. Виокремлює жанри народного, класичного і сучасного вітчизняного та світового мистецтва: портрет, пейзаж, натюрморт, побутовий. Виявляє інтерес до різних видів візуального мистецтва: декоративно-прикладного, живопису, графіки, скульптури, архітектури, дизайну. Фантазує, експериментує, змішуючи кольори, вигадуючи оригінальну композицію, змінюючи і створюючи нові форми».

З наведеного переліку чітко видно інтеграцію завдань з мистецтва, розвитку мовлення, мислення, уяви. Педагоги дошкільних закладів зіткнулися з проблемою як організувати навчальний процес, щоб старші дошкільники ознайомились зі значним переліком репродукцій, запропонованих програмою, які методи і прийоми стануть найефективнішими на шляху до поставленої мети.

Організація освітнього процесу за «старими» методами не дає бажаних результатів. На сьогодні науково-методичний супровід дошкільної освіти є вагомим фактором підвищення її якості. Останні дослідження науковців відкривають для педагогів переваги евристичних методів. Отже виникає потреба спробувати методи та інструментальні прийоми ТРВЗ, ейдетики, використання інтелектуальної карти, коректурних таблиць, створення міні-музеїв тощо.

Саме тому 12.04.18 відбулось засідання обласної творчої групи вихователів закладів дошкільної освіти. Проблема засідання: «Методичні аспектиформування художньо-продуктивної компетенції дітейдошкільного віку». Учасники творчої групи реалізували свої практичні уміння під час розгляду картин відомих художників та створення інтелектуальної карти та коректурної таблиці до занять.

Результатом засідання творчої групи стали напрацьовані методичні рекомендації для вихователів щодо використання творів живопису для розвитку зв’язного мовлення дітей.

Інформацію підготувала Гагаріна Н.П., старший викладач кафедри дошкільної та початкової освіти

Засідання творчої лабораторії учителів початкових класів з проблеми: «Створення розвивального середовища для формування предметних і ключових компетентностей в учнів початкової школи»

12.12.2017 р. на базі комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» відбулося засідання творчої лабораторії учителів початкових класів з проблеми: «Створення розвивального середовища для формування предметних і ключових компетентностей в учнів початкової школи» (керівник Тіхонова Н.Г.).

У роботі обласної творчої лабораторії брали участь: Тіхонова Н.Г., старший викладач кафедри дошкільної та початкової освіти, кандидат педагогічних наук, та Чернецька О.Г., старший викладач кафедри дошкільної та початкової освіти комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського».

На засіданні розглядалися такі питання:

1. Шляхи удосконалення фахової майстерності вчителів початкових класів в умовах реформування освітянської галузі.

2. Інтегроване навчання: тематичний та діяльнісний підходи в освітньому процесі нової української школи.

3. Співпраця з батьками в освітньому процесі сучасної початкової школи.

Під час засідання творчої лабораторії був організований «круглий стіл» з проблеми «Створення розвивального середовища для формування предметних компетентностей в учнів початкової школи», на якому було обговорено коло питань щодо предметних компетентностей як сукупності знань, умінь та характерних якостей, що дають змогу учневі автономно виконувати певні дії у межах конкретного предмету для розв’язання навчальної проблеми (завдання, ситуації).

Шумейко Ю.М., учитель початкових класів загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 10 Світловодської міської ради, ознайомила присутніх з планами ефективної організації освітнього середовища та презентувала інноваційні підходи до методичного забезпечення нової української школи. Лисенко О.М., учитель початкової школи Маловисківської загальноосвітньої школи № 3 І-ІІІ ступенів Маловисківської районної ради, представила ефективні форми роботи з батьками. Опрацювання даної проблеми уможливило визначити учасниками творчої лабораторії переваги партнерства у роботі з батьками в освітньому процесі початкової школи.

Всі учасники обласної творчої лабораторії отримали завдання для опрацювання до наступного засідання: скласти теоретичне обґрунтування створення розвивального середовища для формування предметних та ключових компетентностей, розробити систему вправ з певного предмету з обов’язковим використанням навчальних завдань для розвитку особистості до життя в суспільстві.

Інформацію підготувала: старший викладач кафедри дошкільної та початкової освіти, кандидат педагогічних наук Тіхонова Наталія Георгіївна

Засідання обласної творчої лабораторії вчителів початкових класів

02 березня 2017 року на базі КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» відбулося засідання обласної творчої лабораторії з проблеми «Виховання ціннісного ставлення до людини у молодших школярів у навчально-виховному процесі», керівник Третяк Ольга Петрівна.

Відкрила засідання творчої лабораторії завідувач кафедри ДПО Тарапака Наталія Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент. Вона акцентувала увагу присутніх на проблемі «Українська сім’я – вихователь найкращих якостей людини».

Старший викладач кафедри ДПО, кандидат педагогічних наук Третяк О.П., звернула увагу на особливості організації навчально-виховноï роботи у 1-х класах у світлі реалізації концептуальних засад реформування початкової загальної освіти. Вона наголосила, що необхідно організовувати таку навчально-виховну роботу, яка розширювала б морально-етичний світогляд молодших школярів та визначала б їхнє ставлення до інших людей.

На усіх учасників творчої лабораторії особливе враження справили відкриті виховні заходи, які підготували вчителі початкових класівз учнями 2-их класів НВО «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 31 з гімназійними класами, ЦДЮТ «Сузір’я» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області - Кучмистенко Т.М. та Долока С.М. на тему: «Подорож до краïни Доброти» та «Чарівна планета Ромашок». Учні отримали певні знання про можливі виходи з різних життєвих ситуацій, вчилися давати визначення поняттям: «доброта», «дружба», «добра людина», «доброзичливість», «душевна щедрість»: тренувалися в умінні сприймати і розуміти іншу людину, у культурі спілкування.

Під час засідання творчої лабораторії відбувся «Круглий стіл» на якому директор НВО Тиханська Т.І. розповілапро навчальний заклад та про «Традиціï родинноï педагогіки». Заступник директора з навчально-виховноï роботи Табальчук С.В. поділилася досвідом організації роботи сімейного виховання.

У ході обговорення учасники ділилися досвідом роботи з виховання ціннісного ставлення до людини в учнів 1 – 4-их класів (Павлова Т.А., Коваленко Н.І. Лисенко О.М. Гребінка С.В., Жуфалаян В.О ).

Усі учасники творчої лабораторії у процесі педагогічного дослідження та обговорені на «Круглому столі» дійшли висновків, що провідну роль у вихованні ціннісного ставлення до людини в молодших школярів у навчально-виховному процесі належить учителеві, його авторитету, його впливу на дітей, його прикладу (як потрібно аргументувати своï думки, як слід ставитися до висловлень іншого).

Учителі висловили щиру вдячність кафедрі ДПО КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», адміністрації школи та педагогічному колективу НВО «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 31 з гімназійними класами, ЦДЮТ «Сузір’я» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області.

Засідання обласної творчої групи учителів музичного та образотворчого мистецтва, художньої культури

Відповідно до наказу директора департаменту освіти і науки, молоді та спорту Кіровоградської обласної державної адміністрації від 21 листопада 2016 року «Про підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів» та плану роботи кафедри дошкільної та початкової освіти КЗ «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» 24 січня 2017 року на базі КЗ «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» було проведено засідання обласної творчої групи учителів музичного та образотворчого мистецтва, художньої культури з проблеми «Творче самовираження учня у навчально-виховному процесі предметів освітньої галузі «Мистецтво» (науковий керівник – Кондратова В.В., доцент кафедри дошкільної та початкової освіти, кандидат педагогічних наук; керівник – Черненко С.В., методист навчально-методичної лабораторії гуманітарно-естетичних дисциплін.

На засіданні були розглянуті такі питання:

1. Розвиток компетентностей школярів засобами мистецтва (Гельбак А.М., старший викладач кафедри педагогіки, психології і корекційної освіти, кандидат психологічних наук);

2. Методичний супровід викладання предметів «Образотворче мистецтво» та «Мистецтво» у 1-4 класах та 5-7 класах (Кондратова В.В.);

3. Методичний супровід викладання предмета «Мистецтво» у 8 класі (Черненко С.В.)

У рамках засідання творчої групи було проведено круглий стіл з проблеми: «Роль учителів предметів освітньої галузі «Мистецтво» у реалізації завдань Нової української школи», де обговорювалися такі питання:

· реалізація компетентнісного підходу до викладання предметів освітньої галузі «Мистецтво» у загальноосвітніх навчальних закладах;

· інтегроване навчання та міжпредметні зв’язки на уроках предметів художньо-естетичного циклу: спільне, відмінне, особливості реалізації;

· компетентний вчитель – компетентний учень;

· розвиток творчих здібностей учнів засобами предметів художньо-естетичного циклу;

· типовий навчальний план для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (проект).

На засіданні обласної творчої групи було презентовано мультимедійний диск «Мистецтво. 8 клас» (укладачі Черненко С.В., Кондратова В.В.). На цьому диску представлені конспекти уроків до підручника «Мистецтво. 8 клас» (автор Масол Л.М.), інформаційний матеріал для вчителів, презентації, відеоматеріал та музичні твори до уроків, варіанти практичних завдань з музичного та образотворчого мистецтва, розроблені вчителями м. Кропивницький: Калашніковою О.В., Шлєєнковою Т.М., Агєєвою О.В., Войтюк О.Ю.

По завершенню засідання обласної творчої групи були підведені підсумки її роботи.

Засідання творчої лабораторії учителів початкових класів

/Files/images/PB140385.JPG14 листопада 2016 року відбулося засідання творчої лабораторії учителів початкових класів з проблеми «Розвиток предметних та ключових компетентностей молодших школярів у засвоєнні змісту початкової загальної освіти».

Засідання творчої лабораторії відбулося на базі комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського». Відкрила засідання творчої лабораторії завідувач кафедри дошкільної та початкової освіти КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», кандидат педагогічних наук, доцент Наталія Володимирівна Тарапака, яка у своєму виступі висвітлила шляхи удосконалення фахової майстерності вчителів початкових класів в умовах реформування освітянської галузі.

Про важливість формування предметних та ключових компетентностей у молодших школярів в процесі впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти наголосила старший викладач кафедри дошкільної та початкової освіти КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», кандидат педагогічних наук Наталія Георгіївна Тіхонова.

На засіданні були розглянуті питаннякомпетентнісного підходу до оволодіння молодшими школярами загальнонавчальними вміннями і навичками на уроках в початковій школі. Під час роботи в секціях учасники обласної творчої лабораторії презентували дібраний і систематизований навчально-методичний матеріал, що висвітлює теоретичне обґрунтування важливості формування предметних та ключових компетентностей у молодших школярів. На підтвердження цього кожним учасником було представлено систему уроків з певного предмету з обов’язковим використанням інформаційно-комунікаційних технологій та інтернет-ресурсами.

Під час засідання творчої лабораторії був організований «круглий стіл» з проблеми «Застосування компетентнісного підходу до викладання предметів у початкових класах шляхом впровадження інноваційних технологій навчання» на якому було обговорено низку питань щодо предметних компетентностей як сукупності знань, умінь та характерних якостей, що дають змогу учневі автономно виконувати певні дії у межах конкретного предмету для розв’язання навчальної проблеми.

Інформацію підготувала старший викладач кафедри дошкільної та початкової освіти, кандидат педагогічних наук Тіхонова Н.Г.

Обласна творча група керівників методичних об’єднань педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів

/Files/images/PB080373.JPG

08 листопада 2016 року відбулося засідання обласної творчої групи керівників методичних об’єднань педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів з проблеми «Патріотичне виховання дошкільників засобами краєзнавчої роботи та музейної педагогіки».

У роботі творчої групи взяли участь: завідувач кафедри дошкільної та початкової освіти, кандидат педагогічних наук, доцент Тарапака Н.В., старший викладач кафедри дошкільної та початкової освіти, кандидат педагогічних наук Гагаріна Н.П., завідувач науково-методичної лабораторії виховної роботи і формування культури здоров’я, кандидат педагогічних наук Міцай Ю.В., старший викладач кафедри теорії і методики середньої освіти, кандидат історичних наук Митрофаненко Ю.С.

Міцай Ю.В. розкрила питання патріотизму як цінності та основи розвитку особистості. Митрофаненко Ю.С. висвітлив шляхи реалізації української національної ідеї в системі формування патріотичних почуттів у дітей дошкільного віку.

/Files/images/тв1.JPGУ ході проведення круглого столу (Тарапака Н.В., Гагаріна Н.П.) відбулося обговорення методичних аспектів краєзнавчої роботи в дошкільному закладі. Члени творчої групи мали змогу висловити власне бачення проблеми, обмінятись думками реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, презентували власний досвід роботи з даного напряму. Результативним стало проведення тренінгових вправ, а саме: педагоги називали особливість рідного краю, історичні видатні місця та постаті; створювали інтелектуальну карту України та ін.

Значну увагу було приділено розробленню методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у дітей дошкільного віку засобами краєзнавчої роботи та музейної педагогіки.

Під час підведення підсумків роботи творчої групи педагоги відзначили актуальність тематики в умовах суспільно-політичних реалій в Україні, поповнення методичних надбань та практичну спрямованість отриманої інформації.

Інформацію підготувала старший викладач кафедри дошкільної та початкової освіти, кандидат педагогічних наук Гагаріна Н.П.

Обласна творча група учителів початкових класів шкіл-інтернатів

18 жовтня 2016 року відбулося засідання обласної творчої групи учителів початкових класів шкіл-інтернатів з проблеми «Застосування інноваційних технологій у вихованні ціннісного ставлення до людини у молодших школярів».

У роботі творчої групи взяли участь викладачі кафедри дошкільної та початкової освіти та кафедри педагогіки, психології і корекційної освіти.

Старший викладач кафедри дошкільної та початкової освіти Третяк О.П. акцентувала увагу на понятті «педагогічний такт» та гуманістичній парадигмі освіти в умовах освітніх змін. Було зазначено, що в світлі Концепції «Нової української школи» постає завдання дати кожній дитині доступ до якісної освіти з метою побудови суспільства «освіченого загалу». Тому велике значення надається формуванню в учнів початкових класів ключових компетентностей. Значну увагу, на думку викладача, повинно бути приділено організації заходів з виховання ціннісного ставлення до людини в учнів 1-4 класів. Така робота потребує комплексного, системного підходу та оновлення форм і методів роботи з дітьми.

У ході проведення круглого столу відбулося обговорення з проблеми «Людина –найвища цінність». Завідувач кафедри дошкільної та початкової освіти Тарапака Н.В. зупинилася на понятті «дитиноцентризм» та зазначила, що виховний процес в початковій школі повинен бути невід’ємною складовою усього освітнього процесу і орієнтуватися на загальнолюдські цінності.

У процесі дискусії було обговорено проблемні питання роботи по формуванню ціннісних орієнтацій з батьками та учнями. Значну увагу також було приділено питанням індивідуальної траєкторії розвитку особистості, врахуванню вікових особливостей фізичного, психічного і розумового розвитку дітей. Акцентовано увагу на залученість родини до побудови освітньої траєкторії дитини. Зазначено, що з цією метою запроваджується двоциклова організація освітнього процесу на рівнях початкової і базової загальної середньої освіти.

Учасники творчої групи обговорили напрями та можливості організації роботи щодо формування ціннісних орієнтацій, презентували власний досвід роботи з даного напряму.

Старший викладач кафедри педагогіки, психології і корекційної освіти Павлюх В.В. акцентувала увагу на питаннях нормативного супроводу навчально-виховного процесу у початкових класах закладів інтернатного типу, зокрема, на питаннях організаційно-методичного супроводу освітнього процесу спеціальної освіти у 2016-2017 навчальному році. Особливу увагу було звернено на поступовий перехід на нові навчальні програми початкової ланки для дітей із ЗПР.

Також було презентовано технології розвитку креативності в учнів початкової ланки, що сприятимуть розвитку процесів мислення та розкриттю здібностей, потенціалу кожної дитини в подальшому.

У вихідному діагностуванні слухачі відзначили актуальність тематики в умовах освітніх змін, поповнення методичних кейсів та практичну спрямованість отриманої інформації.

Кiлькiсть переглядiв: 1309