• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Методичні формування

Засідання творчої лабораторії учителів початкових класів

/Files/images/PB140385.JPG14 листопада 2016 року відбулося засідання творчої лабораторії учителів початкових класів з проблеми «Розвиток предметних та ключових компетентностей молодших школярів у засвоєнні змісту початкової загальної освіти».

Засідання творчої лабораторії відбулося на базі комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського». Відкрила засідання творчої лабораторії завідувач кафедри дошкільної та початкової освіти КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», кандидат педагогічних наук, доцент Наталія Володимирівна Тарапака, яка у своєму виступі висвітлила шляхи удосконалення фахової майстерності вчителів початкових класів в умовах реформування освітянської галузі.

Про важливість формування предметних та ключових компетентностей у молодших школярів в процесі впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти наголосила старший викладач кафедри дошкільної та початкової освіти КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», кандидат педагогічних наук Наталія Георгіївна Тіхонова.

На засіданні були розглянуті питаннякомпетентнісного підходу до оволодіння молодшими школярами загальнонавчальними вміннями і навичками на уроках в початковій школі. Під час роботи в секціях учасники обласної творчої лабораторії презентували дібраний і систематизований навчально-методичний матеріал, що висвітлює теоретичне обґрунтування важливості формування предметних та ключових компетентностей у молодших школярів. На підтвердження цього кожним учасником було представлено систему уроків з певного предмету з обов’язковим використанням інформаційно-комунікаційних технологій та інтернет-ресурсами.

Під час засідання творчої лабораторії був організований «круглий стіл» з проблеми «Застосування компетентнісного підходу до викладання предметів у початкових класах шляхом впровадження інноваційних технологій навчання» на якому було обговорено низку питань щодо предметних компетентностей як сукупності знань, умінь та характерних якостей, що дають змогу учневі автономно виконувати певні дії у межах конкретного предмету для розв’язання навчальної проблеми.

Інформацію підготувала старший викладач кафедри дошкільної та початкової освіти, кандидат педагогічних наук Тіхонова Н.Г.

Обласна творча група керівників методичних об’єднань педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів

/Files/images/PB080373.JPG

08 листопада 2016 року відбулося засідання обласної творчої групи керівників методичних об’єднань педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів з проблеми «Патріотичне виховання дошкільників засобами краєзнавчої роботи та музейної педагогіки».

У роботі творчої групи взяли участь: завідувач кафедри дошкільної та початкової освіти, кандидат педагогічних наук, доцент Тарапака Н.В., старший викладач кафедри дошкільної та початкової освіти, кандидат педагогічних наук Гагаріна Н.П., завідувач науково-методичної лабораторії виховної роботи і формування культури здоров’я, кандидат педагогічних наук Міцай Ю.В., старший викладач кафедри теорії і методики середньої освіти, кандидат історичних наук Митрофаненко Ю.С.

Міцай Ю.В. розкрила питання патріотизму як цінності та основи розвитку особистості. Митрофаненко Ю.С. висвітлив шляхи реалізації української національної ідеї в системі формування патріотичних почуттів у дітей дошкільного віку.

/Files/images/тв1.JPGУ ході проведення круглого столу (Тарапака Н.В., Гагаріна Н.П.) відбулося обговорення методичних аспектів краєзнавчої роботи в дошкільному закладі. Члени творчої групи мали змогу висловити власне бачення проблеми, обмінятись думками реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, презентували власний досвід роботи з даного напряму. Результативним стало проведення тренінгових вправ, а саме: педагоги називали особливість рідного краю, історичні видатні місця та постаті; створювали інтелектуальну карту України та ін.

Значну увагу було приділено розробленню методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у дітей дошкільного віку засобами краєзнавчої роботи та музейної педагогіки.

Під час підведення підсумків роботи творчої групи педагоги відзначили актуальність тематики в умовах суспільно-політичних реалій в Україні, поповнення методичних надбань та практичну спрямованість отриманої інформації.

Інформацію підготувала старший викладач кафедри дошкільної та початкової освіти, кандидат педагогічних наук Гагаріна Н.П.

Обласна творча група учителів початкових класів шкіл-інтернатів

18 жовтня 2016 року відбулося засідання обласної творчої групи учителів початкових класів шкіл-інтернатів з проблеми «Застосування інноваційних технологій у вихованні ціннісного ставлення до людини у молодших школярів».

У роботі творчої групи взяли участь викладачі кафедри дошкільної та початкової освіти та кафедри педагогіки, психології і корекційної освіти.

Старший викладач кафедри дошкільної та початкової освіти Третяк О.П. акцентувала увагу на понятті «педагогічний такт» та гуманістичній парадигмі освіти в умовах освітніх змін. Було зазначено, що в світлі Концепції «Нової української школи» постає завдання дати кожній дитині доступ до якісної освіти з метою побудови суспільства «освіченого загалу». Тому велике значення надається формуванню в учнів початкових класів ключових компетентностей. Значну увагу, на думку викладача, повинно бути приділено організації заходів з виховання ціннісного ставлення до людини в учнів 1-4 класів. Така робота потребує комплексного, системного підходу та оновлення форм і методів роботи з дітьми.

У ході проведення круглого столу відбулося обговорення з проблеми «Людина –найвища цінність». Завідувач кафедри дошкільної та початкової освіти Тарапака Н.В. зупинилася на понятті «дитиноцентризм» та зазначила, що виховний процес в початковій школі повинен бути невід’ємною складовою усього освітнього процесу і орієнтуватися на загальнолюдські цінності.

У процесі дискусії було обговорено проблемні питання роботи по формуванню ціннісних орієнтацій з батьками та учнями. Значну увагу також було приділено питанням індивідуальної траєкторії розвитку особистості, врахуванню вікових особливостей фізичного, психічного і розумового розвитку дітей. Акцентовано увагу на залученість родини до побудови освітньої траєкторії дитини. Зазначено, що з цією метою запроваджується двоциклова організація освітнього процесу на рівнях початкової і базової загальної середньої освіти.

Учасники творчої групи обговорили напрями та можливості організації роботи щодо формування ціннісних орієнтацій, презентували власний досвід роботи з даного напряму.

Старший викладач кафедри педагогіки, психології і корекційної освіти Павлюх В.В. акцентувала увагу на питаннях нормативного супроводу навчально-виховного процесу у початкових класах закладів інтернатного типу, зокрема, на питаннях організаційно-методичного супроводу освітнього процесу спеціальної освіти у 2016-2017 навчальному році. Особливу увагу було звернено на поступовий перехід на нові навчальні програми початкової ланки для дітей із ЗПР.

Також було презентовано технології розвитку креативності в учнів початкової ланки, що сприятимуть розвитку процесів мислення та розкриттю здібностей, потенціалу кожної дитини в подальшому.

У вихідному діагностуванні слухачі відзначили актуальність тематики в умовах освітніх змін, поповнення методичних кейсів та практичну спрямованість отриманої інформації.

Кiлькiсть переглядiв: 442