• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Видавнича діяльність

Список наукових праць викладачів кафедри за 2017 рік

1. Тарапака Н. В. Роль та значення соціального середовища у розвитку творчих здібностей дошкільників // Н. В. Тарапака / Стан та основні проблеми розвитку науки та освіти: теорія і практика: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 28–29 квітня 2017 р.) / ГО «Інститут інноваційної освіти»; Науково-навчальний центр прикладної інформатики НАН України. – Київ : ГО «Інститут інноваційної освіти», 2017. – С. 29-33.

2. Тарапака Н. В. Особливості розвитку творчої активності молодших школярів // Н.В.Тарапака / Наукові записки. Випуск 156. – Серія: Педагогічні науки. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2017. – С. 110-115.

3. Тарапака Н. Інноваційні технології в дошкільній освіті Кіровоградської області // Н. В. Тарапака / Сучасна дошкільна та шкільна освіта: інновації, методологія, теорія, практика: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Кропивницький, 4 жовтня 2017 року) / Міністерство освіти і науки України, комунальний заклад «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського». – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2017. – С. 31-32.

4. Тарапака Н. Соціально-економічна освіта дошкільників як складова загальнолюдської культури (методичні рекомендації) // Н. В. Тарапака / Науково-методичний супровід функціонування інформаційно-освітнього простору регіону : Науково-методичний вісник № 53. – С.199-203.  Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2017.

5. Тарапака Н. Інтеграція національно-патріотичного виховання в систему роботи дошкільного навчального закладу. // Н. В. Тарапака / Педагогічний вісник № 1-2 (41-42). – С. 64-67.  Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2017.

6. Кондратова В. Інтегративний підхід до викладання предметів початкової школи // В. В. Кондратова / Сучасна дошкільна та шкільна освіта: інновації, методологія, теорія, практика: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Кропивницький, 4 жовтня 2017 року) / Міністерство освіти і науки України, комунальний заклад «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського». – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2017. – С.18-20.

7. Кондратова В. Особливості викладання предметів «Образотворче мистецтво», «Мистецтво», «Художня культура» в світлі реалізації концептуальних засад нової української школи (методичні рекомендації) // В. В. Кондратова / Науково-методичний супровід функціонування інформаційно-освітнього простору регіону : Науково-методичний вісник № 53. – С. 276-290.  Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2017.

8. Кондратова В., Кисіль Н., О. Колосова. Інтегративний підхід до викладання мистецтва в 5-7 класах // В. В. Кондратова, Н. М. Кисіль, О. Ю. Колосова / Педагогічний вісник № 3-4 (43-44). – С. .  Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2017.

9. Кондратова В. Особливості організації навчального процесу початкової школи в світлі реалізації концептуальних засад нової української школи (методичні рекомендації) // В. В. Кондратова / Науково-методичний супровід функціонування інформаційно-освітнього простору регіону : Науково-методичний вісник № 53. – С. 211-221. Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2017.

10. Тіхонова Н.Г. Методи взаємозв’язку школи, сім’ї і громадськості у вихованні учнів (1945-1991 рр.) у сучасній освіті // Н.Г.Тіхонова / Наука, освіта, суспільство: актуальні питання і перспективи розвитку : Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 30–31 березня 2017 р.) / ГО «Інститут інноваційної освіти»; Науково-учбовий центр прикладної інформатики НАН України. – Київ : ГО «Інститут інноваційної освіти», 2017. – С. 18-23.

11. Тіхонова Н. Інноваційний підхід у формуванні екологічної компетентності школярів // Н.Г.Тіхонова / Сучасна дошкільна та шкільна освіта: інновації, методологія, теорія, практика: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Кропивницький, 4 жовтня 2017 року) / Міністерство освіти і науки України, комунальний заклад «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського». – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2017.

12. Тіхонова Н. Групова форма навчальної діяльності як ефективний засіб навчання молодших школярів (методичні рекомендації) // Н. Г. Тіхонова / Науково-методичний супровід функціонування інформаційно-освітнього простору регіону : Науково-методичний вісник № 53. – С.221-228.  Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2017.

13. Тіхонова Н. Організація співпраці школи і сім'ї як необхідна умова позитивного впливу на виховання молодшого школяра. // Тіхонова Н. Г. / Педагогічний вісник № 1-2 (41-42). – С. 72-76.  Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2017.

14. Тіхонова Н. Компетентісний підхід у навчальному процесі початкової школи: збірник матеріалів обласної творчої групи вчителів початкових класів / упорядник Н.Г. Тіхонова. – Кропивницький, 2017. – 124 с.

15. Гагаріна Н.П. Сутність інтегрування гендерного підходу в систему дошкільної освіти //Н.П.Гагаріна/ Збірник центру наукових публікацій «Велес» за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції 2 частина: «Актуальні проблеми розвитку світової науки», м.Київ: збірник статей (рівень стандарту, академічний рівень). – К.: Центр наукових публікацій. – 2017. – С.44-49

16. Гагаріна Н.П. Теоретико-методичні основи гендерного виховання дітей//Н.П.Гагаріна // Наукові дослідження: перспективи інноваційного розвитку суспільства і технологій: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м.Київ, 20-21 січня 2017р.) /ГО «Інститут інноваційної освіти»; Науково-учбовий центр прикладної інформації НАН України. – Київ: ГО «Інститут інноваційної освіти», - 2017. – С.6-10

17. Гагаріна Н.П., Ревенець О.О. Використання ТРВЗ на інтегрованих заняттях в роботі вихователя дошкільного закладу//Н.П.Гагаріна, О.О.Ревенець// Наукові записки/ Ред.кол.: В.Ф.Черкасов, В.В.Радул, Н.С.Савченко та ін.. – Випуск 156. – Серія: Педагогічні науки. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім..В.Винниченка, 2017. – С.56-59.

18. Гагаріна Н. Впровадження інноваційних освітніх технологій з урахуванням сучасних пріоритетів дошкільної освіти // Н.П.Гагаріна / Сучасна дошкільна та шкільна освіта: інновації, методологія, теорія, практика: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Кропивницький, 4 жовтня 2017 року) / Міністерство освіти і науки України, комунальний заклад «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського». – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2017. – С. 15-16.

19. Гагаріна Н.П. Художньо-продуктивна компетенція дошкільників. Діти і картини: [навчально-методичний посібник]/ Н.П.Гагаріна. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2017. – 48 с.

20. Гагаріна Н. Сучасна екологічна освіта та її вплив на виховання дітей дошкільного віку // Гагаріна Н.П. / Педагогічний вісник № 1-2 (41-42). – С. 76-79.  Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2017.

21. Гагаріна Н. Методичні рекомендації щодо формування художньо-продуктивної компетенції дітей дошкільного віку // Н.П. Гагаріна / Науково-методичний супровід функціонування інформаційно-освітнього простору регіону : Науково-методичний вісник № 53. – С. 203-207.  Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2017.

22. Скуренко С. Методика застосування карт розумових дій на заняттях в дошкільних закладах // С. Л. Скуренко / Науково-методичний супровід функціонування інформаційно-освітнього простору регіону : Науково-методичний вісник № 53. – С. 207-2011.  Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2017.

Список наукових праць викладачів кафедри за 2016 рік

1. Тарапака Н.В. Психолого-педагогічні особливості реалізації принципу наступності в дошкільній та початковій освіті // Н.В. Тарапака / Нова педагогічна думка № 1 (85) 2016 – С. 158-161.

2. Тарапака Н.В., Мартін А.М. Виховання моральних цінностей у дошкільників через призму ідей Софії Русової. / Н.В. Тарапака, А.М. Мартін // Смислотворчий потенціал концепції національного виховання Софії Русової: збірник матеріалів міжрегіональної науково-практичної конференції . ̶ Чернігів: ЧНТУ, 2016. ̶ 208 с.

3. Тарапака Н.В., Мартін А.М. Впровадження ідей В.О. Сухомлинського у виховний процес дошкільних навчальних закладів Кіровоградщини. / Н.В. Тарапака, А.М. Мартін // Наукова спадщина Василя Олександровича Сухомлинського у контексті розвитку освіти особистості впродовж життя: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-методичної конференції, просвіченої 98-річчю від дня народження В.Сухомлинського, 28-29.09.2016 / уклад. О.Е. Жосан. ̶ Кропивницький: Ексклюзив-систем, 2016. ̶ С. 335-340.

4. Тарапака Н.В., Мартін А.М. Використання методу проектів на уроках у початковій школі. / Н.В. Тарапака, А.М. Мартін // Шляхи реалізації Державного стандарту початкової загальної освіти: матеріали обласних міжвузівських науково-практичних. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2016. ̶ С. 115-121.

5. Тарапака Н.В., Гагаріна Н.П. Шляхи здійснення взаємодії в навчально-виховному процесі старших дошкільників та молодших школярів / Н.В. Тарапака, Н.П. Гагаріна // Шляхи реалізації Державного стандарту початкової загальної освіти: матеріали обласних міжвузівських науково-практичних. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2016. ̶ С. 24-32.

6. Тарапака Н.В. Особливості соціалізації дітей дошкільного віку в умовах сучасного соціального середовища / Н.В. Тарапака // Педагогічний вісник. – 2016. №2-3 (38-39). – С.58-61.

7. Тарапака Н.В. Шляхи реалізації неперервності освітнього процесу на етапах дошкільної та початкової освіти / Н.В. Тарапака // Методичний вісник. – 2016. №52. – С. 149-154.

8. Кондратова В. Розвиток художніх та творчих здібностей учнів у початковій школі. / В.В. Кондратова // Нова педагогічна думка. Науково-методичний журнал. – 2016. – № 1 (85). – С. 149-152.

9. Кондратова В.В. Використання педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського в контексті розвитку творчих здібностей учнів на уроках образотворчого мистецтва / В.В. Кондратова // Наукова спадщина Василя Олександровича Сухомлинського у контексті розвитку освіти особистості впродовж життя: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-методичної конференції, просвіченої 98-річчю від дня народження В.Сухомлинського, 28-29.09.2016 / уклад. О.Е. Жосан. ̶ Кропивницький: Ексклюзив-систем, 2016. ̶ С.207-210.

10. Кондратова В.В. Розвиток творчих здібностей учнів у процесі викладання інтегрованого курсу «Мистецтво» в початковій школі. / В.В. Кондратова, О.В. Калашнікова // Актуальні питання мистецької педагогіки: зб. наук. праць / гол. ред. І.М. Шоробура. – Хмельницький: ТОВ Поліграфіст, 2016. – Вип. 5. – С. 38-44.

11. Кондратова В.В. Педагогічні умови розвитку художніх та творчих компетентностей учнів у початковій школі / В.В. Кондратова // Шляхи реалізації Державного стандарту початкової загальної освіти: матеріали обласних міжвузівських науково-практичних. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2016. ̶ С. 13-17.

12. Кондратова В.В. Використання проектної технології на уроках інтегрованого курсу «Мистецтво» як один із засобів розвитку творчих здібностей учнів / В.В. Кондратова, О.В. Калашнікова // Педагогічний вісник. – 2016. №2-3 (38-39). – С. 114-118.

13. Тіхонова Н.Г. Методи взаємозв’язку школи, сім’ї і громадськості у вихованні учнів (1945-1991 рр.) // Н.Г.Тіхонова / Педагогічний вісник №1 (37) 2016 – С. 8-11.

14. Тіхонова Н.Г. Василь Сухомлинський про співпрацю школи і сім'ї у вихованні в молодших школярів бережливого ставлення до природи / Н.Г. Тіхонова // Наукова спадщина Василя Олександровича Сухомлинського у контексті розвитку освіти особистості впродовж життя: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-методичної конференції, просвіченої 98-річчю від дня народження В.Сухомлинського, 28-29.09.2016 / уклад. О.Е. Жосан. ̶ Кропивницький: Ексклюзив-систем, 2016. ̶ С.344-348.

15. Тіхонова Н.Г. Використання ІКТ на уроках математики в початкових класах / Н.Г. Тіхонова // Шляхи реалізації Державного стандарту початкової загальної освіти: матеріали обласних міжвузівських науково-практичних. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2016. ̶ С.130-134.

16. Тіхонова Н.Г. Становлення та розвиток взаємозв’язку школи, сім’ї і громадськості у вихованні учнів (1945–1991 рр.) [Електронний ресурс] / Н.Г. Тіхонова // Електронне наукове фахове видання «Народна освіта». 2016. №2 (29). – Режим доступу: http://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=4081

17. Третяк О.П. Методика виховання ціннісного ставлення до людини у молодших школярів / О.П. Третяк // Шляхи реалізації Державного стандарту початкової загальної освіти: матеріали обласних міжвузівських науково-практичних. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2016. ̶ С. 188-196.

18. Третяк О.П. Функціонально-прогностична модель та педагогічні умови виховання ціннісного ставлення до людини у молодших школярів /О.П. Третяк // Педагогічний вісник. – 2016. №2-3 (38-39). – С.62-66.

19. Третяк О.П. Сучасні наукові підходи до виховання ціннісного ставлення до людини у молодших школярів / О.П.Третяк // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді. Збірник наукових праць. – Вип. 20. Книга 2. – Київ, 2016. С. 254-266

20. Гагаріна Н.П. Моніторинг якості дошкільної освіти: ключові аспекти впровадження / Н.П.Гагаріна // Педагогічний вісник. – 2016. – № 1. – С. 12-16.

21. Гагаріна Н.П. Олійник Н.Є. Науково-педагогічний експеримент регіонального рівня: досвід дошкільного навчального закладу / Н.П. Гагаріна, Н.Є.Олійник // Методичний вісник. – 2016. №52. – С. 81-92.

22. Гагаріна Н.П., Олійник Н.Є.Формування творчих здібностей у старших дошкільників у процесі їх художньо-естетичної діяльності: [навчально-методичний посібник] / Н.П.Гагаріна, Н.Є.Олійник. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2016. – 72с.

23. Скуренко С.Л. Особливості навчання дошкільників діалогічного мовлення / С.Л. Скуренко // Методичний вісник. – 2016. №52. – С. 154-158.

Список наукових праць викладачів кафедри за 2015 рік

1. Тарапака Н.В. Психолого-педагогічні аспекти виховання у дітей старшого дошкільного віку позитивного ставлення до школи // Педагогічний вісник КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського». – 2015. – № 2-3 (34-35). – С. 39-42.

2. Тарапака Н.В. Методичні рекомендації щодо використання парціальних програм в умовах реалізації варіативної складової Базового компонента дошкільної освіти // Науково-методичний вісник КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського». – 2015. – № 51. – С. 86-93.

3. Тарапака Н.В. Погляди С.Ф. Русової на проблеми морального виховання дітей дошкільного віку / Н. Тарапака, А. Мартін // Наукові записки КДПУ ім. В. Винниченка (Серія педагогічні науки). – 2015. - № 140. – С. 136-140.

4. Тарапака Н.В. Спільна робота дошкільного навчального закладу та сім’ї з екологічного виховання дітей / Н.В. Тарапака // Формування освітнього середовища навчально-дослідницької діяльності дітей у контексті наступності та перспективності: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, Київ – Кіровоград – Черкаси, 22-23. 04. 2015р. – К., 2015 – С. 150-153.

5. Кондратова В.В. Тіхонова Н.Г. Особливості організації навчально-виховного процесу учнів 4 класу загальноосвітніх навчальних закладів // Науково-методичний вісник КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського». – 2015. – № 51. – С. 97-113.

6. Тіхонова Н.Г. Виховання молодших школярів у взаємозв’язку школи, сім’ї і громадськості // Педагогічний вісник КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського». – 2015. – № 2-3 (34-35). – С. 43-46.

7. Третяк О.П. Динаміка рівнів вихованості у молодших школярів ціннісного ставлення до людини у навчально-виховному процесі // Педагогічний вісник КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського». – 2015. – № 2-3 (34-35). – С. 47-52.

8. Третяк О.П. Методичні рекомендації щодо виховання ціннісного ставлення до людини у молодших школярів // Науково-методичний вісник КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського». – 2015. – № 51. – С. 113-124.

9. Третяк О.П. Функціонально-прогностична модель та педагогічні умови виховання ціннісного ставлення до людини у молодших школярів / О.П. Третяк // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: Збірник наукових праць. – 2015. - № 19. – С. 306 – 316.

10. Третяк О.П. Функціонально-прогностична модель та педагогічні умови виховання ціннісного ставлення до людини у молодших школярів / О.П. Третяк // Особистісний розвиток дітей та молоді в інноваційно орієнтованому освітньому середовищі: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 22.10.2015р. – К., 2015.

11. Третяк О.П. Людина – найвища цінність. Формування ціннісного ставлення до людини // Учитель початкової школи. – 2015. - № 10. – С. 7-10.

12. Гагаріна Н.П. Моніторингові дослідження в системі дошкільної освіти // Педагогічний вісник КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського». – 2015. – № 2-3 (34-35). – С. 53-56.

13. Гагаріна Н.П. Методичні рекомендації для науково-педагогічних та педагогічних працівників дошкільної освіти з впровадження моніторингової діяльності // Науково-методичний вісник КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського». – 2015. – № 51. – С. 61-67.

14. Скуренко С.Л. Методичні рекомендації щодо розвитку мовленнєвої компетентності старших дошкільників // Науково-методичний вісник КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського». – 2015. – № 51. – С. 93-97.

Кiлькiсть переглядiв: 327