• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Видавнича діяльність

Список наукових праць викладачів кафедри за 2019 рік

1. Тарапака Н. В. Первинний фінансово-економічний досвід дошкільника – необхідна умова економічної соціалізації / Н. В. Тарапака / Розвиток професійної компетентності педагогічних працівників в умовах неперервної освіти: Науково-методичний вісник № 55.  Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2019. С.124-128.

2. Тарапака Н.В. «Афлутот» інноваційна технологія соціально-фінансової освіти дошкільників. Матеріали ІІ-ої міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Інноваційні технології в дошкільній освіті» (28-29 березня 2019 р., Переяслав-Хмельницький) – 2019. – С. 151-153.

3. Тарапака Н.В. Гуманістична система навчання і розвитку особистості М.Монтессорі. Сучасна освіта: методологія, теорія, практика: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (з міжнародною участю) (12 березня 2019 р., м.Дніпро). // ПУ «Вищий навчальний заклад «Міжнародний гуманітарно-педагогічний інститут «Бейт-Хана»: Дніпро: Акцент ПП, 2019. С.241-243.

4. Тарапака Н. В., Мартін А. М. М. Монтессорі про роль педагога у розвитку дитинии / Н. В. Тарапака, А. М. Мартін / Педагогічний вісник. – 2019 р. №3-4.

5. Гагаріна Н.П.Моніторинг якості підготовки майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти. Сучасна освіта: методологія, теорія, практика: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (з міжнародною участю) (12 березня 2019 р., м.Дніпро). // ПУ «Вищий навчальний заклад «Міжнародний гуманітарно-педагогічний інститут «Бейт-Хана»: Дніпро: Акцент ПП, 2019. С.83-85

6. Гагаріна Н.П. Коректурні таблиці та інтелектуальні карти як засіб інтеграції змісту дошкільної освіти. //Інноваційні технології в дошкільній освіті. Збірник наукових статей за матеріалами ІІ Міжнародної науково–практичної інтернет–конференції м. Переяслав–Хмельницький, 28–29 березня 2019 р.

7. Гагаріна Н.П. STREAM-освіта в роботі з дітьми дошкільного віку: рекомендації впровадження/ Н.П.Гагаріна/ Розвиток професійної компетентності педагогічних працівників в умовах неперервної освіти: Науково-методичний вісник № 55.  Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2019. С.98-102.

8. Гагаріна Н.П., Горова О.Г. Воркшоп як інноваційна освітня технологія в роботі вихователя-методиста ЗДО/ Гагаріна Н.П., Горова О.Г.// Педагогічний вісник. – 2019 р. №3-4.

9. Кондратова В.В. Арт-технології та інформатика. Концентр «Образотворче мистецтво» / На крилах успіху. Журнал для дітей. 2 клас. – К.: ТОВ «Освітній центр «На крилах успіху». – 2019. – № 17-34. – вкладка.

10. Кондратова В.В. Особливості організації освітньої діяльності у початкових класах відповідно до Концепції «Нова українська школа» (методичні ре комендації) / Розвиток професійної компетентності педагогічних працівників в умовах неперервної освіти: Науково-методичний вісник № 55.  Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2019.  С.60-73.

11. Кондратова В.В. Особливості реалізації мистецької освітньої галузі в початкових класах відповідно до Концепції «Нова українська школа» (методичні рекомендації) / Розвиток професійної компетентності педагогічних працівників в умовах неперервної освіти: Науково-методичний вісник № 55.  Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2019.  С.90-97.

12. Кондратова В.В., Черненко С.В. Особливості реалізації освітньої галузі «Мистецтво» в основній та старшій школі (методичні рекомендації) / Розвиток професійної компетентності педагогічних працівників в умовах неперервної освіти: Науково-методичний вісник № 55.  Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2019.  С.260-266.

13. Тіхонова Н. Г. Особливості формування самооцінки дітей молодшого шкільного віку / Н. Г. Тіхонова / Розвиток професійної компетентності педагогічних працівників в умовах неперервної освіти: Науково-методичний вісник № 55.  Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2019. С.74-78.

14. Кондратова В.В., Калашнікова О.В. Аналіз та створення образів природи на заняттях музичного та образотворчого мистецтва з інтегрованого курсу «арт-технології та інформатика» у другому класі / В.В. Кондратова, О.В. Калашнікова / Педагогічний вісник. – 2019 р. №5.

15. Кондратова В.В. Арт-технології та інформатика. Концентр «Образотворче мистецтво» / А.Д. Цимбалару, Н.Є. Пархоменко, І.Ю. Бондар, Ю.М. Шумейко, Н.В. Котелянець, О.В. Агєєва, В.В. Кондратова, О.В. Калашнікова, О.М. Завалій / На крилах успіху. Експериментальний посібник-журнал. 3 клас. – Харків: ТОВ «Крила успіху», ТОВ «Перша експериментальна друкарня». – 2019. – №1-16.

16. Тіхонова Н. Г. Залучення громадськості до виховання учнів: історичний аспект / Н. Г. Тіхонова / Педагогічний вісник. – 2019 р. №3-4.

17. Чернецька О. Г. Педагогічна проблема розвитку уяви учнів початкової ланки освіти як засобу пізнання навколишнього світу / О. Г. Чернецька / Педагогічний вісник. – 2019 р. №3-4.

18. Скуренко С. Л. Розвиваємо мовлення дітей дошкільного віку / С. Л. Скуренко / Розвиток професійної компетентності педагогічних працівників в умовах неперервної освіти: Науково-методичний вісник № 55.  Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2019. С.129-131.

19. Пашанова Т. О. Компетентнісний потенціал використання LEGO-конструювання в освітньому процесі початкової школи / Т. О. Пашанова / Розвиток професійної компетентності педагогічних працівників в умовах неперервної освіти: Науково-методичний вісник № 55.  Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2019. С.102-106.

20. Сібіберт О. Є., Задубняк Ю. А. Лего-конструювання, як один із засобів творчої гри на уроках англійської мови / О. Є. Сібіберт, Ю. А. Задубняк / Розвиток професійної компетентності педагогічних працівників в умовах неперервної освіти: Науково-методичний вісник № 55.  Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2019. С.104-124.

Список наукових праць викладачів кафедри за 2018 рік

1. Тарапака Н. В. Використання сучасних фізкультурно-оздоровчих технологій з фізичного виховання в роботі закладів дошкільної освіти Кіровоградської області // Н. В. Тарапака / Інноваційні технології в дошкільній освіті: збірник абстрактів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. – Переяслав-Хмельницький. – 2018. – 263 с.

2. Тарапака Н. В. Погляди В. О. Сухомлинського на проблему національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку / Н. В. Тарапака // Педагогічний вісник. №1-2 (45-46). – 2018. – С. 61-65.

3. Тарапака Н.В. Реалізація принципу наступності дошкільної та початкової освіти в умовах Нової української школи // Н. В. Тарапака // Науково-методичний супровід функціонування інформаційно-освітнього простору регіону: Науково-методичний вісник № 54. Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2018. – С. 249-253.

4. Тарапака Н.В. особливості соціалізації дітей дошкільного віку в умовах сучасного предметно-ігрового середовища / Н. В. Тарапака // Дитинство ХХІ століття: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Кременчуцький педагогічний коледж імені А. С. Макаренка, 25-26 жовтня 2018 року) / [редактор-упорядник: Т. В. Кулікова] – Кременчук: Методичний кабінет, 2018. – С. 10-14.

5. Корецька Л. В., Постельняк А. І. Із Сухомлинським – назавжди. Система роботи колективу комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»: [Текст] / Л. В. Корецька, А. І. Постельняк. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»: ФОП «Г. Д. Недолужко», 2018 – 232 с.

6. Кондратова В. В., Калашнікова О. В. Особливості реалізації мистецької освітньої галузі в початковій школі відповідно до Державного стандарту початкової школи за освітньою програмою «На крилах успіху» / В. В. Кондратова, О. В. Калашнікова // Педагогічний вісник. №1-2 (45-46). – 2018. – С.74-82.

7. Кондратова В.В. Особливості реалізації мистецької освітньої галузі в початковій школі відповідно до Державного стандарту початкової освіти за освітньою програмою «На крилах успіху» / В.В. Кондратова, О.В. , Калашнікова / Педагогічний вісник – 2018. – № 1-2. – С. 74-82;

8. Кондратова В.В., Тіхонова Н. Г. Особливості реалізації Державного стандарту початкової освіти в першому класі закладів загальної середньої освіти / Науково-методичний супровід функціонування інформаційно-освітнього простору регіону: Науково-методичний вісник № 54. Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2018. – С. 211-228;

9. Кондратова В.В. Особливості організації освітнього процесу в 2-4 класах початкової школи у 2018-2019 навчальному році / Науково-методичний супровід функціонування інформаційно-освітнього простору регіону: Науково-методичний вісник № 54. Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2018. – С. 260-265;

10. Кондратова В.В. Особливості реалізації мистецької освітньої галузі в закладах загальної середньої освіти / В.В. Кондратова, С.В. Черненко / Науково-методичний супровід функціонування інформаційно-освітнього простору регіону: Науково-методичний вісник № 54. Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2018. – 355-366;

11. Кондратова В.В. Арт-технології та інформатика. Концентр «Образотворче мистецтво» / На крилах успіху. Журнал для дітей. 2 клас. – К.: ТОВ «Освітній центр «На крилах успіху». – 2018. – № 1-16. – вкладка.

12. Гагаріна Н.П. Інтелектуальні карти та коректурні таблиці як засіб інтеграції змісту дошкільної освіти /Н.П.Гагаріна // Інноваційні технології в дошкільній освіті: Збірник абстрактів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, м.Переяслав-Хмельницький, 28-29 березня 2018р./за заг.ред.Л.О.Калмикової, Н.В.Гавриш, Переяслав-Хмельницький: ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», 2018. – С.60-62.

13. Гагаріна Н.П. Впровадження моніторингової діяльності в систему дошкільної освіти: проблеми та перспективи// Н.П.Гагаріна//Дошкільник.in.ua: електронне фахове видання №3. – 2018. – С.28-31 Режим доступу: https://doshkilnyk.in.ua/product/zhurnal - doshkilnyk-in-ua-berezen-3-2018

14. Гагаріна Н.П. Основні мотиваційні складові використання творів живопису в роботі з дітьми дошкільного віку /Гагаріна Н.П.// Науково-методичний супровід функціонування інформаційно-освітнього простору регіону: Науково-методичний вісник № 54. Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2018. – С.253-257

15. Гагаріна Н.П., Скуренко С.Л. Інтелектуальні карти та коректурні таблиці як засіб інтеграції змісту дошкільної освіти: [навчально-методичний посібник] / Н.П.Гагаріна, С.Л.Скуренко. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2018. – 48с.

16. Гагаріна Н.П., Горова О. Г. Клуб молодого вихователя як шлях до професійного самовдосконалення / Н. П. Гагаріна, О. Г. Горова // Педагогічний вісник. №3. – 2018. –С.

17. Гагаріна Н. П. Використання творів живопису в роботі з дітьми дошкільного віку як складова формування художньо-продуктивної компетенції / Н. П. Гагаріна // Дитинство ХХІ століття: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Кременчуцький педагогічний коледж імені А. С. Макаренка, 25-26 жовтня 2018 року) / [редактор-упорядник: Т. В. Кулікова] – Кременчук: Методичний кабінет, 2018. – С. 83-87.

18. Чернецька О. Г. Я крокую в 2 клас: математичний інтерактивний літній зошит: навч. посіб. для 1 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. Г. Чернецька. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2018. – 72 с.: іл.

19. Чернецька О. Г. Впровадження педагогічних ідей В. О. Сухомлинського в умовах реалізації Концепції «Нова українська школа» (на прикладі освітньої галузі «Математика») / О. Г. Чернецька // Педагогічний вісник. №1-2 (45-46). – 2018. – С.83-87.

20. Україна починається з тебе! Методичні рекомендації для проведення Першого уроку у 2018/2019 навчальному році / укладачі: Ю.В. Міцай, С.М. Пляка, О.Г. Чернецька. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2018. – 108 с.

21. Скуренко С. Л. Гуманістична педагогіка В. О. Сухомлинського / С. Л. Скуренко // Педагогічний вісник. №1-2 (45-46). – 2018. – С.71-73.

22. Скуренко С.Л. Методичні рекомендації щодо розвитку уяви дітей / С. Л. Скуренко // Науково-методичний супровід функціонування інформаційно-освітнього простору регіону: Науково-методичний вісник № 54. Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2018. – С. 257-259.

Список наукових праць викладачів кафедри за 2017 рік

1. Тарапака Н. В. Роль та значення соціального середовища у розвитку творчих здібностей дошкільників // Н. В. Тарапака / Стан та основні проблеми розвитку науки та освіти: теорія і практика: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 28–29 квітня 2017 р.) / ГО «Інститут інноваційної освіти»; Науково-навчальний центр прикладної інформатики НАН України. – Київ : ГО «Інститут інноваційної освіти», 2017. – С. 29-33.

2. Тарапака Н. В. Особливості розвитку творчої активності молодших школярів // Н.В.Тарапака / Наукові записки. Випуск 156. – Серія: Педагогічні науки. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2017. – С. 110-115.

3. Тарапака Н. Інноваційні технології в дошкільній освіті Кіровоградської області // Н. В. Тарапака / Сучасна дошкільна та шкільна освіта: інновації, методологія, теорія, практика: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Кропивницький, 4 жовтня 2017 року) / Міністерство освіти і науки України, комунальний заклад «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського». – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2017. – С. 31-32.

4. Тарапака Н. Соціально-економічна освіта дошкільників як складова загальнолюдської культури (методичні рекомендації) // Н. В. Тарапака / Науково-методичний супровід функціонування інформаційно-освітнього простору регіону : Науково-методичний вісник № 53. – С.199-203.  Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2017.

5. Тарапака Н. Інтеграція національно-патріотичного виховання в систему роботи дошкільного навчального закладу. // Н. В. Тарапака / Педагогічний вісник № 1-2 (41-42). – С. 64-67.  Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2017.

6. Кондратова В. Інтегративний підхід до викладання предметів початкової школи // В. В. Кондратова / Сучасна дошкільна та шкільна освіта: інновації, методологія, теорія, практика: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Кропивницький, 4 жовтня 2017 року) / Міністерство освіти і науки України, комунальний заклад «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського». – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2017. – С.18-20.

7. Кондратова В. Особливості викладання предметів «Образотворче мистецтво», «Мистецтво», «Художня культура» в світлі реалізації концептуальних засад нової української школи (методичні рекомендації) // В. В. Кондратова / Науково-методичний супровід функціонування інформаційно-освітнього простору регіону : Науково-методичний вісник № 53. – С. 276-290.  Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2017.

8. Кондратова В., Кисіль Н., О. Колосова. Інтегративний підхід до викладання мистецтва в 5-7 класах // В. В. Кондратова, Н. М. Кисіль, О. Ю. Колосова / Педагогічний вісник № 3-4 (43-44). – С. .  Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2017.

9. Кондратова В. Особливості організації навчального процесу початкової школи в світлі реалізації концептуальних засад нової української школи (методичні рекомендації) // В. В. Кондратова / Науково-методичний супровід функціонування інформаційно-освітнього простору регіону : Науково-методичний вісник № 53. – С. 211-221. Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2017.

10. Тіхонова Н.Г. Методи взаємозв’язку школи, сім’ї і громадськості у вихованні учнів (1945-1991 рр.) у сучасній освіті // Н.Г.Тіхонова / Наука, освіта, суспільство: актуальні питання і перспективи розвитку : Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 30–31 березня 2017 р.) / ГО «Інститут інноваційної освіти»; Науково-учбовий центр прикладної інформатики НАН України. – Київ : ГО «Інститут інноваційної освіти», 2017. – С. 18-23.

11. Тіхонова Н. Інноваційний підхід у формуванні екологічної компетентності школярів // Н.Г.Тіхонова / Сучасна дошкільна та шкільна освіта: інновації, методологія, теорія, практика: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Кропивницький, 4 жовтня 2017 року) / Міністерство освіти і науки України, комунальний заклад «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського». – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2017.

12. Тіхонова Н. Групова форма навчальної діяльності як ефективний засіб навчання молодших школярів (методичні рекомендації) // Н. Г. Тіхонова / Науково-методичний супровід функціонування інформаційно-освітнього простору регіону : Науково-методичний вісник № 53. – С.221-228.  Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2017.

13. Тіхонова Н. Організація співпраці школи і сім'ї як необхідна умова позитивного впливу на виховання молодшого школяра. // Тіхонова Н. Г. / Педагогічний вісник № 1-2 (41-42). – С. 72-76.  Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2017.

14. Тіхонова Н. Компетентісний підхід у навчальному процесі початкової школи: збірник матеріалів обласної творчої групи вчителів початкових класів / упорядник Н.Г. Тіхонова. – Кропивницький, 2017. – 124 с.

15. Гагаріна Н.П. Сутність інтегрування гендерного підходу в систему дошкільної освіти //Н.П.Гагаріна/ Збірник центру наукових публікацій «Велес» за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції 2 частина: «Актуальні проблеми розвитку світової науки», м.Київ: збірник статей (рівень стандарту, академічний рівень). – К.: Центр наукових публікацій. – 2017. – С.44-49

16. Гагаріна Н.П. Теоретико-методичні основи гендерного виховання дітей//Н.П.Гагаріна // Наукові дослідження: перспективи інноваційного розвитку суспільства і технологій: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м.Київ, 20-21 січня 2017р.) /ГО «Інститут інноваційної освіти»; Науково-учбовий центр прикладної інформації НАН України. – Київ: ГО «Інститут інноваційної освіти», - 2017. – С.6-10

17. Гагаріна Н.П., Ревенець О.О. Використання ТРВЗ на інтегрованих заняттях в роботі вихователя дошкільного закладу//Н.П.Гагаріна, О.О.Ревенець// Наукові записки/ Ред.кол.: В.Ф.Черкасов, В.В.Радул, Н.С.Савченко та ін.. – Випуск 156. – Серія: Педагогічні науки. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім..В.Винниченка, 2017. – С.56-59.

18. Гагаріна Н. Впровадження інноваційних освітніх технологій з урахуванням сучасних пріоритетів дошкільної освіти // Н.П.Гагаріна / Сучасна дошкільна та шкільна освіта: інновації, методологія, теорія, практика: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Кропивницький, 4 жовтня 2017 року) / Міністерство освіти і науки України, комунальний заклад «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського». – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2017. – С. 15-16.

19. Гагаріна Н.П. Художньо-продуктивна компетенція дошкільників. Діти і картини: [навчально-методичний посібник]/ Н.П.Гагаріна. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2017. – 48 с.

20. Гагаріна Н. Сучасна екологічна освіта та її вплив на виховання дітей дошкільного віку // Гагаріна Н.П. / Педагогічний вісник № 1-2 (41-42). – С. 76-79.  Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2017.

21. Гагаріна Н. Методичні рекомендації щодо формування художньо-продуктивної компетенції дітей дошкільного віку // Н.П. Гагаріна / Науково-методичний супровід функціонування інформаційно-освітнього простору регіону : Науково-методичний вісник № 53. – С. 203-207.  Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2017.

22. Скуренко С. Методика застосування карт розумових дій на заняттях в дошкільних закладах // С. Л. Скуренко / Науково-методичний супровід функціонування інформаційно-освітнього простору регіону : Науково-методичний вісник № 53. – С. 207-2011.  Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2017.

Список наукових праць викладачів кафедри за 2016 рік

1. Тарапака Н.В. Психолого-педагогічні особливості реалізації принципу наступності в дошкільній та початковій освіті // Н.В. Тарапака / Нова педагогічна думка № 1 (85) 2016 – С. 158-161.

2. Тарапака Н.В., Мартін А.М. Виховання моральних цінностей у дошкільників через призму ідей Софії Русової. / Н.В. Тарапака, А.М. Мартін // Смислотворчий потенціал концепції національного виховання Софії Русової: збірник матеріалів міжрегіональної науково-практичної конференції . ̶ Чернігів: ЧНТУ, 2016. ̶ 208 с.

3. Тарапака Н.В., Мартін А.М. Впровадження ідей В.О. Сухомлинського у виховний процес дошкільних навчальних закладів Кіровоградщини. / Н.В. Тарапака, А.М. Мартін // Наукова спадщина Василя Олександровича Сухомлинського у контексті розвитку освіти особистості впродовж життя: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-методичної конференції, просвіченої 98-річчю від дня народження В.Сухомлинського, 28-29.09.2016 / уклад. О.Е. Жосан. ̶ Кропивницький: Ексклюзив-систем, 2016. ̶ С. 335-340.

4. Тарапака Н.В., Мартін А.М. Використання методу проектів на уроках у початковій школі. / Н.В. Тарапака, А.М. Мартін // Шляхи реалізації Державного стандарту початкової загальної освіти: матеріали обласних міжвузівських науково-практичних. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2016. ̶ С. 115-121.

5. Тарапака Н.В., Гагаріна Н.П. Шляхи здійснення взаємодії в навчально-виховному процесі старших дошкільників та молодших школярів / Н.В. Тарапака, Н.П. Гагаріна // Шляхи реалізації Державного стандарту початкової загальної освіти: матеріали обласних міжвузівських науково-практичних. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2016. ̶ С. 24-32.

6. Тарапака Н.В. Особливості соціалізації дітей дошкільного віку в умовах сучасного соціального середовища / Н.В. Тарапака // Педагогічний вісник. – 2016. №2-3 (38-39). – С.58-61.

7. Тарапака Н.В. Шляхи реалізації неперервності освітнього процесу на етапах дошкільної та початкової освіти / Н.В. Тарапака // Методичний вісник. – 2016. №52. – С. 149-154.

8. Кондратова В. Розвиток художніх та творчих здібностей учнів у початковій школі. / В.В. Кондратова // Нова педагогічна думка. Науково-методичний журнал. – 2016. – № 1 (85). – С. 149-152.

9. Кондратова В.В. Використання педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського в контексті розвитку творчих здібностей учнів на уроках образотворчого мистецтва / В.В. Кондратова // Наукова спадщина Василя Олександровича Сухомлинського у контексті розвитку освіти особистості впродовж життя: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-методичної конференції, просвіченої 98-річчю від дня народження В.Сухомлинського, 28-29.09.2016 / уклад. О.Е. Жосан. ̶ Кропивницький: Ексклюзив-систем, 2016. ̶ С.207-210.

10. Кондратова В.В. Розвиток творчих здібностей учнів у процесі викладання інтегрованого курсу «Мистецтво» в початковій школі. / В.В. Кондратова, О.В. Калашнікова // Актуальні питання мистецької педагогіки: зб. наук. праць / гол. ред. І.М. Шоробура. – Хмельницький: ТОВ Поліграфіст, 2016. – Вип. 5. – С. 38-44.

11. Кондратова В.В. Педагогічні умови розвитку художніх та творчих компетентностей учнів у початковій школі / В.В. Кондратова // Шляхи реалізації Державного стандарту початкової загальної освіти: матеріали обласних міжвузівських науково-практичних. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2016. ̶ С. 13-17.

12. Кондратова В.В. Використання проектної технології на уроках інтегрованого курсу «Мистецтво» як один із засобів розвитку творчих здібностей учнів / В.В. Кондратова, О.В. Калашнікова // Педагогічний вісник. – 2016. №2-3 (38-39). – С. 114-118.

13. Тіхонова Н.Г. Методи взаємозв’язку школи, сім’ї і громадськості у вихованні учнів (1945-1991 рр.) // Н.Г.Тіхонова / Педагогічний вісник №1 (37) 2016 – С. 8-11.

14. Тіхонова Н.Г. Василь Сухомлинський про співпрацю школи і сім'ї у вихованні в молодших школярів бережливого ставлення до природи / Н.Г. Тіхонова // Наукова спадщина Василя Олександровича Сухомлинського у контексті розвитку освіти особистості впродовж життя: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-методичної конференції, просвіченої 98-річчю від дня народження В.Сухомлинського, 28-29.09.2016 / уклад. О.Е. Жосан. ̶ Кропивницький: Ексклюзив-систем, 2016. ̶ С.344-348.

15. Тіхонова Н.Г. Використання ІКТ на уроках математики в початкових класах / Н.Г. Тіхонова // Шляхи реалізації Державного стандарту початкової загальної освіти: матеріали обласних міжвузівських науково-практичних. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2016. ̶ С.130-134.

16. Тіхонова Н.Г. Становлення та розвиток взаємозв’язку школи, сім’ї і громадськості у вихованні учнів (1945–1991 рр.) [Електронний ресурс] / Н.Г. Тіхонова // Електронне наукове фахове видання «Народна освіта». 2016. №2 (29). – Режим доступу: http://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=4081

17. Третяк О.П. Методика виховання ціннісного ставлення до людини у молодших школярів / О.П. Третяк // Шляхи реалізації Державного стандарту початкової загальної освіти: матеріали обласних міжвузівських науково-практичних. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2016. ̶ С. 188-196.

18. Третяк О.П. Функціонально-прогностична модель та педагогічні умови виховання ціннісного ставлення до людини у молодших школярів /О.П. Третяк // Педагогічний вісник. – 2016. №2-3 (38-39). – С.62-66.

19. Третяк О.П. Сучасні наукові підходи до виховання ціннісного ставлення до людини у молодших школярів / О.П.Третяк // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді. Збірник наукових праць. – Вип. 20. Книга 2. – Київ, 2016. С. 254-266

20. Гагаріна Н.П. Моніторинг якості дошкільної освіти: ключові аспекти впровадження / Н.П.Гагаріна // Педагогічний вісник. – 2016. – № 1. – С. 12-16.

21. Гагаріна Н.П. Олійник Н.Є. Науково-педагогічний експеримент регіонального рівня: досвід дошкільного навчального закладу / Н.П. Гагаріна, Н.Є.Олійник // Методичний вісник. – 2016. №52. – С. 81-92.

22. Гагаріна Н.П., Олійник Н.Є.Формування творчих здібностей у старших дошкільників у процесі їх художньо-естетичної діяльності: [навчально-методичний посібник] / Н.П.Гагаріна, Н.Є.Олійник. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2016. – 72с.

23. Скуренко С.Л. Особливості навчання дошкільників діалогічного мовлення / С.Л. Скуренко // Методичний вісник. – 2016. №52. – С. 154-158.

Список наукових праць викладачів кафедри за 2015 рік

1. Тарапака Н.В. Психолого-педагогічні аспекти виховання у дітей старшого дошкільного віку позитивного ставлення до школи // Педагогічний вісник КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського». – 2015. – № 2-3 (34-35). – С. 39-42.

2. Тарапака Н.В. Методичні рекомендації щодо використання парціальних програм в умовах реалізації варіативної складової Базового компонента дошкільної освіти // Науково-методичний вісник КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського». – 2015. – № 51. – С. 86-93.

3. Тарапака Н.В. Погляди С.Ф. Русової на проблеми морального виховання дітей дошкільного віку / Н. Тарапака, А. Мартін // Наукові записки КДПУ ім. В. Винниченка (Серія педагогічні науки). – 2015. - № 140. – С. 136-140.

4. Тарапака Н.В. Спільна робота дошкільного навчального закладу та сім’ї з екологічного виховання дітей / Н.В. Тарапака // Формування освітнього середовища навчально-дослідницької діяльності дітей у контексті наступності та перспективності: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, Київ – Кіровоград – Черкаси, 22-23. 04. 2015р. – К., 2015 – С. 150-153.

5. Кондратова В.В. Тіхонова Н.Г. Особливості організації навчально-виховного процесу учнів 4 класу загальноосвітніх навчальних закладів // Науково-методичний вісник КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського». – 2015. – № 51. – С. 97-113.

6. Тіхонова Н.Г. Виховання молодших школярів у взаємозв’язку школи, сім’ї і громадськості // Педагогічний вісник КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського». – 2015. – № 2-3 (34-35). – С. 43-46.

7. Третяк О.П. Динаміка рівнів вихованості у молодших школярів ціннісного ставлення до людини у навчально-виховному процесі // Педагогічний вісник КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського». – 2015. – № 2-3 (34-35). – С. 47-52.

8. Третяк О.П. Методичні рекомендації щодо виховання ціннісного ставлення до людини у молодших школярів // Науково-методичний вісник КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського». – 2015. – № 51. – С. 113-124.

9. Третяк О.П. Функціонально-прогностична модель та педагогічні умови виховання ціннісного ставлення до людини у молодших школярів / О.П. Третяк // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: Збірник наукових праць. – 2015. - № 19. – С. 306 – 316.

10. Третяк О.П. Функціонально-прогностична модель та педагогічні умови виховання ціннісного ставлення до людини у молодших школярів / О.П. Третяк // Особистісний розвиток дітей та молоді в інноваційно орієнтованому освітньому середовищі: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 22.10.2015р. – К., 2015.

11. Третяк О.П. Людина – найвища цінність. Формування ціннісного ставлення до людини // Учитель початкової школи. – 2015. - № 10. – С. 7-10.

12. Гагаріна Н.П. Моніторингові дослідження в системі дошкільної освіти // Педагогічний вісник КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського». – 2015. – № 2-3 (34-35). – С. 53-56.

13. Гагаріна Н.П. Методичні рекомендації для науково-педагогічних та педагогічних працівників дошкільної освіти з впровадження моніторингової діяльності // Науково-методичний вісник КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського». – 2015. – № 51. – С. 61-67.

14. Скуренко С.Л. Методичні рекомендації щодо розвитку мовленнєвої компетентності старших дошкільників // Науково-методичний вісник КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського». – 2015. – № 51. – С. 93-97.

Кiлькiсть переглядiв: 1308